top of page

Соціальне підприємництво

Соціальне підприємництво працює на стику бізнесу та соціальних цінностей, тому вже сьогодні у всьому світі воно стало визнаним інноваційним способом вирішення проблем економічного розвитку, подолання бідності, створення нових робочих місць та збереження довкілля.

Соціальне підприємництво допомагає:

  • надавати державні послуги в новий спосіб і задовольняти потреби суспільства;

  • створювати робочі місця, в першу чергу, для уразливих верств населення;

  • збагачувати професійний досвід людей, що працюють на соціальних підприємствах, для подальшого працевлаштування в сучасних ринкових умовах;

  • розвивати громади, залучаючи до громадського життя соціально уразливі групи населення;

  • розширювати активність громадян, які можуть самостійно вирішувати свої проблеми і брати відповідальність за своє життя;

  • посилювати увагу до соціально незабезпечених груп населення, не стільки надаючи їм благодійну допомогу, скільки забезпечуючи їх корисною соціально значущою роботою;

  • вирішувати екологічні проблеми громади та виховувати серед громадян свідомість про обережне ставлення до навколишнього середовища;

  • відроджувати сільські і міські території і покращувати їх соціальну інфраструктуру і тому подібне.​

Саме активний розвиток соціального підприємництва може стати комплексним рішенням більшості існуючих соціальних, культурних та екологічних проблем в нашому місті. Цей напрям діяльності відповідає прийнятої «Стратегії розвитку міста Біла Церква на період до 2025 року» як в розвитку підприємницької діяльності так і у розбудові громадянського суспільства.

ОСНОВНІ ПРОЕКТИ

bottom of page