top of page

Список грантових програм і джерел для пошуку фінансування

Розгорнутий перелік активних грантових програм Ви можете знайти у документі за наступним посиланням

Грантові програми

1.Міжнародна Організація з Міграції (МОМ) запрошує профільні неурядові організації (НУО) до висловлення своєї зацікавленості в участі у якості партнерів-виконавців проекту, спрямованому на розвиток самозайнятості та дрібного підприємництва серед населення, постраждалого внаслідок конфлікту на сході України та в Криму.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

http://platforma-msb.org/konkurs-sered-neuryadovyh-organizatsij-rozvytok-samozajnyatosti-ta-dribnogo-pidpryyemnytstva-sered-naselennya-postrazhdalogo-vnaslidok-konfliktu/

2.Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу.

Він надає грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні з 2010 року. ЄБРР допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає Європейський Союз та країни-донори.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням:

тел.: +38 044 277 1145

www.ebrd.com/knowhow

Facebook fb.com/ebrdbasukraine

3. Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу.

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в окремому документі – Робочій програмі.

Які можливості це відкриває для українського МСП?

Доступна для України Робоча програма на 2017 – 2020 роки складається із 22 підпрограм, які класифіковано за трьома напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://ec.europa.eu/easme/en/tenders

4. PUM Netherlands Senior Experts – Менеджери з Нідерландів на підприємствах країн, що розвиваються – некомерційна програма передачі ефективних технологій та досвіду підприємництва. PUM об’єднає більше 3000 досвідчених експертів з різних галузей виробництва, сільського господарства, торгівлі, послуг, логістики, фінансів та управління, які допомагають підприємствам у 65 країнах світу. Працюючи спільно з місцевими керівниками, експерт Програми аналізує стан справ і проблеми підприємства чи організації, розробляє шляхи їхнього вирішення, допомагає знайти потрібне обладнання, покращити технологію.

Питання, які входять до компетенції експертів PUM:

▪ менеджмент підприємства;

▪ технологічне вдосконалення та оптимізація виробництва;

▪ фінансова діяльність;

▪ комерційна діяльність, нові ринки збуту та постачання, маркетинг;

▪ нові технології.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: https://www.pum.nl/ru

5. Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, що інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні. Доходи від прямих інвестицій WNISEF у розмірі від 1 мільйона до 10 мільйонів доларів США використовуються, головним чином, для реструктуризації та розширення бізнесу його портфельних компаній. З моменту свого заснування WNISEF інвестував приблизно 168 мільйонів доларів США у цілу низку підприємств, що мають значний досвід у виробництві споживчих товарів, будівельних матеріалів, упаковки, у сфері роздрібної торгівлі та фінансових послуг.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: http://wnisef.org/medias/ua-tech-expo-zone-ces-2018-announced/

6. Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) - Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) зміцнює демократію в усьому світі через розвиток приватного підприємництва та ринкові реформи. Основні напрямки діяльності CIPE включають боротьбу з корупцією, підприємницькі об'єднання, корпоративне і демократичне управління, доступ до інформації, тіньовий сектор і майнові права, а також програми для жінок і молоді. Діяльність CIPE фінансується Національним фондом розвитку демократії, Американським агентством міжнародного розвитку, відділом розвитку приватного сектора при посольстві США в Іраку і Ініціативою США по близькосхідному партнерству.

Для більш детальної інформації перейдіть на посиланням: http://www.cipe.org

Контакти:

▪ Телефон: +1-202-721-9200

▪ e-mail: Eurasia@cipe.org

7. Німеччина з внеском у розмірі 10 млн. доларів США візьме участь в інвестиційному фонді для українських малих і середніх підприємств.

Німецьке товариство інвестицій та розвитку (DEG), дочірня компанія банківської групи «KfW-Bankengruppe», яка за дорученням Федерального уряду Німеччини фінансує інвестиції приватних підприємств у країнах-партнерах, з внеском у розмірі 10 млн. доларів США візьме участь в інвестиційному фонді «Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)». Цей започаткований управляючою компанією «Horizon Capital» фонд полегшить підприємствам малого і середнього бізнесу в Україні доступ до довгострокового фінансування. Цією участю Німеччина зміцнює свою позицію однієї з найважливіших країн походження іноземних інвестицій в українську економіку.

Фонд інвестує в орієнтовані на експорт галузі промисловості, зокрема, в ІТ, легку та харчову промисловість. Ще одним пріоритетом є підприємства електронної торгівлі та охорони здоров’я, а також підприємства інших секторів, які працюють на внутрішній ринок Фонд першочергово орієнтується на малі та середні підприємства, які потребують капітал для власного росту і, як показує досвід, створюють особливо багато нових робочих місць.

Для отримання більш детальної інформації перейдіть за посиланням: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/08/03__Politik/PM__Investitionsfonds.html

Корисні джерела

Грантові програми:

1. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – найбільший фінансовий інвестор в Україні, надає допомогу в розвитку підприємницької діяльності. Середній розмір інвестицій ЄБРР становить 25 млн євро.

2. Horizon 2020 - програма ЄС з досліджень та інновацій. Загальний бюджет приблизно 70 млрд. євро.

3. Корпус Миру США - це волонтерська програма уряду Сполучених Штатів Америки та однойменне урядове агентство.

4. Програма Польша-Білорусь-Україна - Програми транскордонного співробітництва фінансуються з коштів Європейського Союзу в рамках Європейського Фінансового Інструменту Сусідства (ENPI).

5. Програма Україна-Румунія - Фінансування ЄС для цієї програми – 60 млн євро.

6. UNIDO - Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) – спеціалізоване агентство ООН. Тематичні пріорітети України - енергетика та навколишнє середовище.

7. Western NIS - фонд із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, що інвестує у підприємства малого та середнього бізнесу в Україні.

8. Міжнародний Фонд Відродження – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні. Місія – розвивати відкрите суспільство в Україні на основі демократичних цінностей.

9. Фонд імені Гайнріха Бьолля – пріорітети : сприяння демократії та зміцнення громадянського суспільства, політична освіта для громадян, раціональне використання енергії та захист клімату, статева рівність та гендерна демократія, захист прав людини.

10. Фонд Конрада Аденауера - Фонд організовує круглі столи, конференції, подіумні дискусії та лекції з метою ґрунтовного обговорення та політичного аналізу суспільно важливих тем та тренінги.

11. НЕФКО - це міжнародна фінансова організація, діяльність якої пов'язана з фінансуванням практичних заходів, що сприяють зеленому росту.

12. Фонд ім. Фрідріха Еберта - поділяє цінності соціальної демократії і бере активну участь у поширенні політики свободи, солідарності та соціальної справедливості в усьому світі.

13. Фонд Східна Європа (ФСЄ) - благодійна неприбуткова українська організація. Місія фонду - сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

14. Агенство США з міжнародного розвитку USAID - спільно з партнерами, долає крайні форми бідності та сприяє розвитку стійких демократичних суспільств поряд з підвищенням безпеки й добробуту.

15. Карітас України - входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.

16. Український жіночий фонд - міжнародна благодійна організація, яка надає фінансову, інформаційну і консультативну допомогу організаціям громадянського суспільства (ОГС) з України, Молдови і Білорусі.

17. Данська рада у справах біженців (ДРБ) - недержавна, неприбуткова гуманітарна організація. Діяльність ДРБ базується виключно на гуманітарних принципах і пріоритетності прав людини.

18. Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ – реалізує цілі у сфері міжнародного співробітництва задля сталого розвитку та міжнародної просвіти. GIZ пропонує ефективні рішення для політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку в глобалізованому світі, а також підтримує процеси комплексних реформ і перетворень, в тому числі і в складних умовах.

Інформаційні ресурси для пошуку джерел фінансування/можливості для навчання

[if !supportLists] I. [endif]Клуб Сталого Бізнесу - http://sbiz.club/

[if !supportLists] II. [endif]Національна платформа МСБ - http://platforma-msb.org/

[if !supportLists] III. [endif]MasterClub – http://master.n-s.club/

[if !supportLists] IV. [endif]Громадський Простір – http://www.prostir.ua/

[if !supportLists] V. [endif]FundsforNGOs - https://www2.fundsforngos.org/

[if !supportLists] VI. [endif]Радник - http://www.radnyk.org/?lang=uk

[if !supportLists]VII. [endif]UNDP - http://www.undp.org/

[if !supportLists]VIII. [endif]Neighbourhood Info Centre - http://www.enpi-info.eu/index.php

[if !supportLists] IX. [endif]Велика Ідея - https://biggggidea.com/

[if !supportLists] X. [endif]Unistudy - http://unistudy.org.ua/

[if !supportLists] XI. [endif]Scientific Social Community - https://www.science-community.org/uk/

[if !supportLists]XII. [endif]ГУРТ - http://www.gurt.org.ua/

[if !supportLists]XIII. [endif]Можливості - http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/

Обрані публікації
Останні публікації
Архів
Пошук по тегам
Ще немає тегів.
Ми в соцмережах
  • Facebook Basic Square
bottom of page